طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

ژورنال : نرم افزار طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

فروش  32279260 - 071
پشتیبانی  2279260 - 0930
32336687 - 071
info @ faraznet . net

نسخه های مختلف نرم افزار

توجه : امکانات هر دو نسخه برای یک مجله یکسان است و فقط تعداد مجله این دو نسخه را از هم متمایز نموده است .
نسخه های نرم افزار »

تک مجله


ویژه یک مجله خاص

پورتال جامع


ویژه کلیه مجلات
دانشگاه ها و موسسات
شرکتها و سازمانهای جامع
قابل استفاده دائمی
بدون محدودیت زمانی
دائمی
بدون محدودیت زمانی
پشتیبانی نرم افزار سال اول رایگان
سال دوم بر اساس قرارداد مجزا
سال اول رایگان
سال دوم بر اساس قرارداد مجزا
میزبانی وب و ثبت دامنه ثبت 1 دامنه ir رایگان
1GB هاست رایگان
سال دوم بر اساس قرارداد مجزا
ثبت 1 دامنه ir رایگان
5GB هاست رایگان
سال دوم بر اساس قرارداد مجزا
قابلیت نصب بر روی سرور خریدار
درصورت عدم استفاده از میزبانی
ورود اطلاعات اولیه
صرفا مجله اول و دوم
قابل ارتقا به نسخه بالاتر
نحوه فروش صدور فاکتور صدور فاکتور / عقد قرارداد
قیمت ( تومان ) 1/200/000 تومان شروع از 4/000/000 تومان

4 مجله = 4/000/000 تومان
8 مجله = 7/500/000 تومان
12 مجله = 9/000/000 تومان
بیش از 12 مجله ↓
هر مجله مازاد = 400/000 تومان
زبان دوم
فارسی / انگلیسی
ویژه مجلات بین المللی
زبان دوم = 300/000 تومان
پیش فرض = دو زبانه ( فارسی / انگلیسی )


کلمات کلیدی :

طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

نرم افزار مدیریت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

مدیریت سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

پایگاه اطلاع رسانی مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

ساخت وب سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

پورتال مجله ، فصلنامه و ماهنامه