طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

ژورنال : نرم افزار طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه ، ماهنامه

فروش  32279260 - 071
پشتیبانی  2279260 - 0930
32336687 - 071
info @ faraznet . net

ژورنال [ نرم افزار طراحی وب سایت مجله ]   »»  راهنمای نرم افزار

راهنمای وب سایت مجله


 1. تنظیمات مربوط به صفحه اصلی و جعبه ها
 2. نحوه ویرایش صفحه
 3. منوی سایت و ایجاد صفحه
 4. درباره مجله
 5. اطلاع رسانی
 6. تنظیمات طراحی و لینک های ارتباطی
 7. نحوه درج و مشاهده مدیران سایت

راهنمای مدیریت مجله


 1. تنظیمات کنترل پنل
 2. تنظیمات پنل مدیریت ژورنال
 3. تنظیمات مقالات
 4. کاربران و داوران
 5. روند کار کاربران
 6. روند کار داوران


کلمات کلیدی :

طراحی وب سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

نرم افزار مدیریت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

مدیریت سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

پایگاه اطلاع رسانی مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

ساخت وب سایت مجله ، فصلنامه و ماهنامه

|

پورتال مجله ، فصلنامه و ماهنامه